DELA

Nya chef för Datainspektionen

Landskapsregeringen beslöt att med en prövotid om ett år anställa jur kand Joakim Söderberg till tjänsten som myndighetschef vid Datainspektionen med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten söktes av 9 personer.

– Landskapsregeringen konstaterar att Joakim Söderberg uppfyller behörighetskraven och är den som utgående från en helhetsbedömning av kunnande och egenskaper är den mest lämpade för tjänsten. (hh)