DELA

Nya bostäder i allaktivitetshus

Folkhälsan har beviljats bygglov för två nya lägenheter i allaktivitetshuset på Skeppargatan i Mariehamn. Två lägenheter, en i vardera huskroppen, ska byggas på tredje våningen. I dag finns förråd på de aktuella utrymmena och nya förråd ska i stället byggas i källaren.
Men enligt Folkhälsans vd Bertil Nordin ska det inte innebära några problem för de boende som nu måste ta sig igenom flera dörrar för att komma till förråden.
– Vi får titta på det men det finns ju i alla fall hissar ner till förråden, säger han.
När bygget ska påbörjas är inte bestämt. (tl)