DELA

Nya Åland med i kritikersatsning

Kritikbyrån är ett treårigt projekt finansierat av Svenska kulturfonden i Finland som syftar till att höja nivån på kultur- och konstkritiken på svenska i Finland. Projektet drivs av Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF) och pågår åren 2020–2022.

I samarbete med Kulturfonden har IFFF utarbetat en arvodesmodell som ska stödja kritikerna och samtidigt uppmuntra mediehusen att anlita professionella kritiker.

Frilanskritikerna ansöker själva om att delta i Kritikbyrån-projektet, och till de antagna kritikerna utbetalar Kritikbyrån arvoden som matchar dem som uppdragsgivaren betalar. Det kompletterande arvodet ges endast för texter som publiceras i de finlanssvenska publikationskanaler som ingått en överenskommelse med Kritikbyrån. Detta har Nya Åland nu gjort.

Frilansare kan ansöka om medlemskap i Kritikbyrån en gång per år, och den första antagningen sker mellan 29 november och 31 december 2019.

Den 29 november klockan 18 ordnar IFFF ett informationstillfälle i Helsingfors på Jackie (Stora Robertsgatan 21), dit alla kritiker är välkomna.

All väsentlig information om projektet finns även på IFFF:s hemsida. (tr)