DELA

Nya Åland begär domstolsprövning

Inför ÅHS-styrelsens möte i fredags begärde Nya Åland att utöver ärendelistan få ut också beredningsunderlag och beslutsförslag i de olika ärendena.

Styrelsen beslöt att också i fortsättningen ge ut endast ärendelistorna före sammanträdena med hänvisning till landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.

Nya Åland fattade i går beslutet att låta Ålands förvaltningsdomstol pröva lagligheten i styrelsens beslut med hänvisning till offentlighetslagen och dess förarbeten samt till landskapets förvaltningslag. (ao)