DELA

Ny webbportal för elektronisk hantering

Mariehamns förtroendevalda ska få en ny portal, Mariehamnsportalen, där de kan komma åt alla föredragningslistor och andra dokument elektroniskt.

Portalen är plattformsoberoende, vilket är en förbättring från den nuvarande Mariehamnsappen som enbart fungerar med Apples produkter.

Portalen ska tas i bruk under hösten. Stadsstyrelsen beslutade att därför lämna en motion om en förbättring av Mariehamnsappen utan vidare åtgärder. (eh)