DELA

Ny upphandling om färjtrafiken

Flera anbud lämnades till landskapsregeringens upphandling av färjtrafiken mellan dels Kumlinge och Enklinge och dels den Asterholma, Lappo och Torsholma men inget av dem kan godkännas.
– Vi beslöt att följa avdelningens förslag och i stället försöka förlänga nuvarande avtal för att göra en ny upphandling senare, säger infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C).
Om nuvarande trafikidkare inte går med på att förlänga avtalen blir nya avtal nästa alternativ.
Vilka som är anbudsgivare och vad respektive anbud föll på är inte offentligt. (tt-s)