DELA

Ny träningslokal byggs på Kökar

Folkhälsan på Kökar har anhållit om att få arrendera mark av kommunen för att bygga en träningslokal. Byggnadstekniska nämndens förslag är att en lämplig plats ska utredas och lyfter fram ungdomslokalen Höglids tomt som ett alternativ.
Kommunstyrelsen har antecknat nämndens beslut för kännedom. (ak)