DELA

Ny tjänst vid kansliavdelningen

Nu inrättas en tjänst som inspektör vid landskapsregeringens kansliavdelning.
Tjänstemannen ska med start den 1 oktober bland annat handlägga ärenden inom el- och energienheten. Pengar för tjänsten fanns med redan i landskapets första tilläggsbudget för 2012. (ak)