DELA

Ny styrelse för pensionärer

Norra Ålands pensionärer fick delvis ny styrelse när föreningen hade höstmöte förra veckan.
Nya styrelsemedlemmar är Börje Eriksson och Ingmar Berthén, som valdes för perioden 2008-2010.
Ordförande Christer Liewendahl omvaldes. Detsamma gäller för styrelseledamöterna Doris Bäcklund, Bjarne Björklund, Anni Jansson, Gerda Mäklin, Göran Rosenberg och Gunvor Jansson.
Pensionärsföreningen har i dag cirka 300 medlemmar, inte bara från Norra Åland utan även från övriga delar av landskapet. Man kommer att fortsätta sin populära verksamhet där det bland annat ingår regelbundna träffar, vattengymnastik och olika evenemang och utfärder.
– Nytt för i höst var ett tryckt infoblad med alla planerade programpunkter. Inför nästa år kommer vi att göra ett sådant för hela året så att medlemmarna kan följa med vad som är på gång, säger Christer Liewendahl. (ab)