DELA

Ny styrelse för Mariehamns Rotary

Rotarys målsättning är att utrota polio som huvudsakligen drabbar små barn. Nu är målet att polio skall vara utrotat 2013. Mariehamns Rotaryklubb verkar enligt de internationella målen och har drygt 90 medlemmar.
Vid fredagens valmöte valde medlemmarna följande styrelse för kommande verksamhetsår 2011-2012:
President Jesper Eliasson, past- och vicepresident Lennart Joelsson, inkommande president Lena Laitinen, förste sekreterare Pia Nyberg, andre sekreterare Lasse Aspbäck, skattmästare Jim Häggblom, klubbtjänst Viveka Löndahl, internationellt utbyte Gerts Friman, seniorkommittén Bror Gammals, Rotary Foundation Pia Rothberg-Olofsson, till revisorer utsågs Björn Geelnard och Ulf Toivonen, revisorssuppleanter blev Stefan Kalmer och Jan Kalroth. (ka-f)