DELA

Ny styrelse för högskolan

Carin Holmqvist, vd för Ålands investerings ab, blir ny styrelseordförande för Högskolan på Åland. Ny vice ordförande blir Viking Lines vd Nils-Erik Eklund.
Andra nya styrelsemedlemmar är Folke Ingman, professor emeritus från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och bosatt på Åland sedan 2004, Margita Vainio, tidigare chef vid Fortbildningscentralen vid Åbo akademi, Jan-Åke Törnroos, professor i företagsekonomi och dekanus vid Åbo akademi samt Regina Wredling, professor i omvårdnad vid Karolinska institutet i Stockholm.
Övriga styrelsemedlemmar, som alltså varit med två år tidigare, är Bo-Gustav Donning, sjöfartschef Rederi ab Eckerö, samt Therese Sjöblom, hotellchef på Pommern. Ordförande Holmqvist har också suttit i styrelsen sedan 2005.
Nya suppleanter Leena Uhlenius, Leif Wikström och Henrik Lundberg.
– I styrelsen finns en bra balans mellan utbildning och näringsliv samt män och kvinnor. Ledamöterna väljs för fyra år i taget, men avgår sedan under olika år för att skapa en kontinuitet i arbetet, säger ansvarig landskapsregeringsledamot Camilla Gunell. (ab)