DELA

Ny styrelse för Fastighetsverket

Landskapsregeringen har utsett en ny styrelse för

Fastighetsverket år 2021. Till ordförande valdes Agneta Erlandsson-Björklund (tidigare vice ordförande), vice ordförande blev Tage Eriksson och till ledamöter utsågs Carin Holmqvist, Åsa Mattsson och Bo Timonen.

Arvodena fastställdes till 250 euro till ordförande och 200 euro till respektive ledamot per bevistat möte och ett årligt arvode på 3 000 euro till ordförande, 2 000 euro till vice ordförande och 1 700 euro till respektive ledamot. (ck)