DELA

Ny stor nämnd Kumlinge

KUMLINGE. Skol- och biblioteksnämnden i Kumlinge tar från och med årsskiftet över även över kulturärenden i kommunen. Nämnden byter också namn till bildningsnämnden. Tidigare har näringslivsnämnden handhaft kulturen eftersom kultur och kommersiella satsningar ofta gått hand i hand, berättar kommundirektör Jim Eriksson.
– Men nu vill vi ha alla bildningschefens områden inom bildningsnämnden.
I och med att Brändös och Kumlinges gemensamma skoldirektör Marjut Fagerlund gick i pension avslutades samarbetet om tjänsten mellan kommunerna. Kumlinge skolas rektor Kaj Törnroos blev istället bildningschef med även skoldirektörens uppgifter på sitt bord.
Bildningsnämnden har således skolförvaltningen, Kumlinge skola, biblioteket, kulturen, ungdom, idrott, fritid samt Medis inom sitt ansvarsområde. (ns)