DELA

Ny slogan för Lumparland

”En trivsam åländsk kommun” är kanske inte en slogan som slår, även om den innehållsmässigt är bra. Kommunstyrelsen i Lumparland beslöt på sitt möte i tisdags att utlysa en tävling om en ny slogan för kommunen.
– Vi utannonserar en tävling i vårt infoblad. Vi förnyar vår slogan i samband med att vår hemsida på internet förnyas, säger kommundirektör Tomas Urvas.
Annars var det utbyggnaden av Kyrkby högstadieskola i Jomala som diskuterades mest vid mötet. En utbyggnad är nödvändig, enligt ritningarna handlar det om 800 kvadratmeter nybyggnad och 250 kvadratmeter ombyggnad. För Lumparland handlar det om cirka 168.000 euro i investering i Södra Ålands högstadiedistrikt.
Kommunstyrelsen fick information om bygget av avloppsledningen till södra Lumparby. Byggnadstekniska nämnden får nu grönt ljus att bjuda ut bygget på entreprenad och göra upp avtal med berörda markägare. Det beslöts att inte höja anslutningsavgiften, utan i stället höja bruksavgiften från nästa år för att täcka investeringen.
Ett tiotal hushåll får möjlighet att ansluta sig till reningsverket i Långnäs när ledningen till södra Lumparby är klar. (uw)