DELA

Ny skatepark i Lib-motion

Stadens barn och unga förtjänar en ny, permanent och gjuten skatepark. Det anser Roger Eriksson (Lib) som i en motion till stadsfullmäktige vill att förvaltningen i Mariehamn skall utreda olika finansieringsalternativ för en ny skatepark som till exempel Paf-medel, sponsorpengar eller ekonomiskt samarbete med grannkommuner.
I en annan motion vill Roger Eriksson att Mariehamn kollar barnfamiljernas intresse för ett så kallat Ur- och skurdagis.
Principen för Ur- och skurdagis är, som namnet antyder, att barnen är ute nästan hela tiden. Pedagogiken bygger på att utveckla barnens sinnen, nyfikenhet och upptäckarglädje och på att öka kunskapen för miljö och hållbar utveckling. Enligt Eriksson visar färsk forskning också att barn som vistas utomhus är friskare.
Rauli Lehtinen (Lib) vill för sin del att man analyserar den norm för cykelparkeringar som gäller sedan 2008. Han vill bland annat veta om den verkligen gynnar cyklandet jämfört med bilismen och om det finns behov av nya parkeringar. (tt-s)