DELA

Ny samarbetsform för försäkringsbolag

Försäkringsbolagen Liv-Alandia och Aktia Livförsäkring säger upp det samförsäkringsavtal man haft sedan sextiotalet.
Samförsäkringsbeståndet på cirka 36 miljoner euro överförs från Aktia till Liv-Alandia. Det innebär att Liv-Alandia i framtiden bär risken för sina försäkringar helt och hållet, säger bolagets vd Leif Nordlund.
Överföringen, som kräver myndighetstillstånd, sker vid årsskiftet. Det påverkar inte Liv-Alandias försäkringskunder och samarbetet mellan de två bolagen fortsätter.
Aktia Livförsäkring är ett dotterbolag till Aktia Abp. (pd)