DELA

Ny runda i lagtinget för polislagen

Polislagen som lagtinget godkände i april i år ska ändras.
Ändringarna som ska överensstämma med förändringar i Finlands nya polislag handlar bland annat om polisens möjligheter att bedriva teleövervakning.
Men det var inte det som lagtingsdebatten handlade om i går. I stället diskuterade man om den åländska polislagen borde vara en blankettlag, där man kopierar rikslagstiftningen och sen kompletterar den med en skild lag för de polisfrågor som landskapet kan bestämma om, eller om den ska vara en heltäckande fulltextlag.
Liberalerna förespråkar det första alternativet. Det gjorde man också när polislagen behandlades i våras. En risk med en fulltextlag är att riksdagen kan ändra eller upphäva den, åtminstone delvis, sade Gunnar Jansson (Lib).
Det är inte läge att ändra något nu när lagtinget tagit beslut om en fulltextlag, svarade Roger Jansson (M).
Ärendet går nu till lag- och kulturutskottet. (pd)