DELA

Ny protest mot rivningsplaner

Om Mariehamns stad tillåter att byggnaderna i kvarteret Strandgatan 27 rivs åsidosätts både de grundläggande juridiska kraven i plan- och bygglagen om bevarande av kulturhistoriska miljöer och moderna principer om hållbarhet. Det påpekar landskapets kulturbyrå i ett utlåtande till staden.

Kulturbyrån betonar att byggnaderna hyser industrihistoriska- byggnadshistoriska- samhällshistoriska, arkitekturhistoriska och miljöskapande värden.

– Byggnaderna bör därför K-märkas i gällande stadsplan och användas som en resurs i den kommande stadsplaneringen istället för att rivas.

Kritik har redan tidigare framförts för att också Strandgatan 25 ska rivas. De båda tomterna i kvarteret ska ge utrymme för ett nytt byggnadsprojekt som inkluderar dels en ombyggnad av polishuset och dels nya bostäder. (tt-s)