DELA

Ny plan för Jomalahem

Södra Ålands högstadiedistrikt (SÅHD) får ja på sin anhållan om att ändra delgeneral- och detaljplanen för den tomt i Prestgården by där det nya specialfritidshemmet ska öppnas.

Kommunstyrelsen i Jomala har dessutom beslutat att stå för planläggningskostnaderna med motiveringen att ändringarna är av vikt både för kommunen och det offentliga Åland i stort. Uppdraget ska prioriteras.

SÅHD har för avsikt att köpa tomten, som i dag ägs av kommunen, när ändringarna är klara. (tt-s)