DELA

Ny plan för gravplatser

Nu finns ett nytt förslag att bygga ut begravningsplatsen i Mariehamn.
Stadsplanenämnden enades i måndags om det nya förslaget, som går ut på att förstora området såväl österut mot Österleden som norrut och västerut.
– Vi har försökt söka lämpliga mindre områden för utbyggnaden, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius, som också påpekar att området västerut mot Klinten inte är samma som diskuterades tidigare.
Det tidigare förslaget om en utbyggnad västerut mot Klinten väckte kraftigt motstånd framförallt från dem som bor i området.
Om det här förslaget nu går igenom så utgår Wegelius från att begravningsplatsen byggs ut stegvis.
– Om alla områden tas i bruk så antar jag att det här räcker för behovet fram till 2030, alltså lika länge som generalplanen är i kraft, säger hon.
Förslaget skall nu vidare till stadsstyrelsen, som kan behandla det om ett par veckor. Om stadsstyrelsen också omfattar förslaget ställs det ut. (ht)