DELA

Ny övningsbana kräver markbyten

För några år sedan tog landskapet beslut om att anlägga en ny bana för allt från körkortsprövning till besiktning och andra kontroller. Prov- och övningsbanan, som ska ligga vid Motorfordonsbyrån i Jomala Möckelö, behövs bland annat för att uppfylla EU krav och för att öka trafiksäkerheten.

Men efter att pengarna år 2015 klubbades för projektet har man stött på patrull. Det område där banan ska anläggas är delat och kräver en detaljplaneändring som i sin tur kräver markbyten och marköverlåtelser mellan landskapet och försäkringsaktiebolaget Alandia och landskapet och Mariehamns telefon ab.

Dessutom överlåter landskapet markområden från Verkstadstomten och från Trouville-lägenheten till Jomala kommun. (tt-s)