DELA

Ny ordning för Strömsby FAB

VÅRDÖ. Kommunen äger sedan årsskiftet alla aktier i Strömsby fastighetsbolag. Bolaget har sedan grundandet administrerats av en styrelse eller en disponent som haft sysslan som bisyssla. Men nu anser kommunstyrelsen att det skulle vara ändamålsenligt att kommunen sköter en del av de sysslor som bolaget avlönar annan personal att sköta. Ändringarna i ägandeförhållandet borde också leda till att en ny styrelse väljs. Den nuvarande ordförande Jarl Danielsson har meddelat att han inte är intresserad av att fortsätta med uppdraget.
Kommunstyrelsen beslöt att ge följande direktiv för bolagsstämman: Stämman tillsätter en styrelse bestående av tre personer som representerar kommunen och en person som representerar hyresgästerna. Stämman bör också besluta att disponentskapet och ansvaret för fastighetsskötsel samt uthyrning överförs till kommunen från och med den sista december 2010. (ns)