DELA

Ny ordförande i handikappförbund

Krister Sund är ny ordförande för Ålands handikappförbund från och med 26 januari. Krister representerar Ålands cancerförening i styrelsen. Ny viceordförande är Agneta Brunila, representant för diabetesföreningen. Krister Sund och Agneta Brunila är därmed också nya representanter i landskapets handikappråd.

Nya medlemmar i styrelsen är Mejt Svahnström från demensföreningen, Marika Alm från autismspektrumföreningen, Pia Grüssner från hörselföreningen, Rolf Söderlund från Ålands Synskadade och Ulf-Peter Westmark från lungskadeföreningen.

Styrelsemedlemmar som fortsätter är Mikael Holm från DUV – De utvecklingsstördas Väl på Åland, Jan-Erik Berglund från Vårt hjärta, Kerstin Jansson från Föräldraföreningen för barn med särskilda behov, Henrik Lagerberg från Intresseföreningen för psykisk hälsa – Reseda, Viveka Landgärds från Ålands neurologiska förening samt Mona Eriksson från reumaföreningen. (hh)