DELA

Ny ordförande i bostadsförening

Ålands bostadsrättsförening har haft årsmöte och valt styrelse för 2014. Till ny ordförande för föreningen utsåg mötet enhälligt Kaj Grundström. Ny viceordförande blev Ola Andersson med lång erfarenhet i branschen.
Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Håkan Clemes (ny), Karl-Gustav Förström, Harry Karlsson, Maj-Britt Lind, Kerstin Ramström, Roger Rothberg och Bertil Sund (ny). Till ersättare i styrelsen valdes Olle Frankman, Barbro Freland (ny), Christer Johansson och Kristina Lenck-Kalliola.
Under 2014 ska bostadsrättsföreningen utvärdera ett nytt projekt intill de existerande husen vid Lotsgatan.
– Utgångspunkten är två höghus vid Segelmakargatan. Föreningen har inlett förhandlingarna med landskapsregeringen om ett liknande räntestöd som tidigare. Ett 30-tal intressenter har redan hört av sig, skriver bostadsrättsföreningen i ett pressmeddelande. (ml)