DELA

Ny ordförande för stadsliberaler

Katrin Sjögren valdes till ny ordförande för Mariehamnsliberalerna vid höstmötet i helgen. Christian Nordas ville efter 14 år som ordförande trappa ner.
Övriga i styrelse är I viceordförande Rauli Lehtinen, II viceordförande Christian Nordas, ledamöter Pia Aarnio, Pamela Sjödahl, Inga-Britt Fagerholm, Folke Sjölund, Hans Karlsson och Ulf-Peter Westmark. Ersättare blev Christina Johansson-Gammals, Tuula Mattsson, Hannele Vaitilo, Krister Norrgrann, Stig Lindholm och Åke Nylund.
Mötet fastslog verksamhetsplan inför valåret 2011.
– Mariehamnsliberalerna går med tillförsikt in i valåret trots att stadens ekonomiska situationen är bekymmersam. Mariehamnsliberalernas politik går fortsättningsvis ut på att medborgarnas välfärd inte skall drabbas, utan att vi ska föra en politik med medborgarnas behov och intressen i fokus, sägs i ett pressmeddelande.
Mötet hade besök av lantrådet Viveka Eriksson, som redogjorde för de förhandlingar och diskussioner som förs med regeringen i Helsingfors och för budgetarbetet.