DELA

Ny ombudsman vid Rederierna i Finland

Rederierna i Finland har anställt Christina Palmén från Jomala som juniorombudsman i miljöärenden.
Palmén, som är 28 år, slutförde sin sjökaptensutbildning i våras. Hennes slutarbete vid utbildningen handlar om LNG som drivmedel för sjöfarten.
Som juniorombudsman bereder hon ärenden, fungerar som sekreterare i föreningens gemensamma tekniska- och miljökommitté samt företräder föreningen utåt i Trafiksäkerhetsverkets arbetsgrupper och ministeriernas miljödelegationer.
Den nuvarande ombudsmannen i miljöärenden, Eija Kanto, slutar för att bli privatföretagare. (ak)