DELA

Ny offentlighetslag ute på remiss

Landskapsregeringen har skickat ut förslag till en ny offentlighetslagstiftning på remiss till kommuner och medier. Förslaget är framtaget av en grupp tjänstemän, på uppdrag av landskapsregeringen.

I uppdraget ingår bland annat att ”anpassa lagstiftningen till dagens förhållanden” samt göra den ”klar och tydlig så att både enskilda och anställda inom förvaltningen har goda förutsättningar att tillämpa lagstiftningen”.

Remisstiden pågår fram till mitten av mars. (eh)