DELA

Ny myndighet för utvärdering

Trafiksäkerhetsverket i riket ska ta hand om utvärderingen av den sjöfartsutbildning som ges på Åland enligt ett nytt lagförslag från justitieministeriet.

Sjöfartsstyrelsen har sedan 1998 har ansvarat för den åländska utbildningen men nu är det meningen att trafiksäkerhetsverket ska ta över all utvärdering.

Lagförslaget har nu skickats på remiss. Avsikten är att det ska föredras för president Sauli Niinistö i juni och att lagen träder i kraft den första juli. (tt-s)