DELA

Ny musiknämnd har utsetts

Efter att ha hört kollegiet för Ålands musikinstitut, Ålands sång och musikförbund och Ålands kulturdelegation har landskapsregeringen tillsatt en musiknämnd.
Ordförande blir Fredrik Erlandsson (ersättare Guy Karlsson). Övriga medlemmar är Annika Pensar (Kaj-Gustav Sandholm), Åke Hillar (Elisabeth Karlsson) och Siv Ekström (lönebokförare Kerstin Söderlund).
Nämnden ska vara ett sakkunnigorgan som ger förslag till fördelning av landskapsstipendier i musik och nomineringen av åländska kandidater till Nordiska rådets årliga musikpris.
Nämnden kan också bistå kulturdelegationen och landskapsregeringen i andra ärenden som gäller musik. Det första mötet hålls tisdagen den 8 februari. (ak)