DELA

Ny lag utökar ÅMHM:s roll

Det är Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet som ska bestämma om ett projekt kräver en miljökonsekvensbedömning eller inte och som ska ansvara för kontrollen av processen. Det är en av nyheterna i ett lagförslag som har tagits fram för att implementera EU:s nya MKB-direktiv. Målet är tydligare definitioner av miljöreglerna och en effektivare beredning.

Lagförslaget bör behandlas i skyndsam ordning eftersom EU har skickat ett motiverat yttrande till Finland med kritik mot att Åland har dröjt med sin lag.

Lagtingsledamöternas vägkost i den fortsatta behandlingen var att ÅMHM i högre grad bör rikta in sig på att på förhand hjälpa företag och privatpersoner i stället för att reagera i efterhand då något har blivit fel. (tt-s)