DELA

Ny lag gör det lättare att få vård i utlandet

Landskapsregeringen har tagit fram ett lagförslag gällande patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Lagförslaget grundar sig på ett EU-direktiv vars syfte det är att göra det lättare för patienter att få tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster som erbjuds i andra EU-länder än där patienten är försäkrad.
– Det här är ett lagförslag som kommer att påverka både medborgarna och Ålands hälso- och sjukvård, säger ÅHS styrelseordförande Mia Hanström.
På sitt senaste möte fick ÅHS-styrelsen ta ställning till lagförslaget.
– Vi anser att det bara är för landskapsregeringen att gå vidare med det, säger Hanström.
Hon konstaterar att det blir ett omfattande arbete när ÅHS ska ta fram en prislista på alla vårdtjänster ÅHS erbjuder. Men lagändringen ger också en möjlighet till större inkomster.
– Lagändringen medför en del stora och svåra uppgifter, men vi kommer även kunna få vårdtagare bortifrån om vi har bra vård här och ett gott rykte. Det handlar inte om att få alla kostnader ersatta på det viset, men det finns möjligheter. (ml)