DELA

Ny kultur- och utbildningschef har utsetts

Landskapsregeringen har bland 14 sökande utsett filosofie doktor Niklas Stenbäck från Sverige till avdelningschef vid utbildnings- och kulturavdelningen. Utnämningen gäller i första hand en prövotid på ett år.

Stenbäck ersätter Rainer Juslin, som går i pension, och tillträder enligt överenskommelse.

Han har tidigare vikarierat som landskapsantikvarie på Åland. (ms)