DELA

Ny grupp för skattegränsen

Finansminister Mats Perämaa (Lib) har för avsikt att bjuda in alla politiker i lagtinget – även från oppositionen – till en arbetsgrupp som ska jobba med skattegränsfrågorna.

– Det är för att vi ska kunna öka kunskapen och skaffa oss en bild av vad som behöver göras, för att senare arbeta vidare utgående från det, säger han.