DELA

Ny grupp för garantilag

Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram ramarna för en garantilag för basservice. Gruppens arbete är ett led i regeringens planerade samhällsservicereform.
Centerledaren Harry Jansson fungerar som ordförande. Övriga i medlemmar i gruppen är Lars Karlsson och Carina Strand från landskapsförvaltningen och Per-Olof Friberg som representerar södra Ålands högstadiedistrikt.
Målet med en garantilag är att ålänningarna ska ha möjlighet till en viss basservice oberoende av var man bor.
Arbetsgruppen ska vara klar med sitt uppdrag senast den 31 april 2013. (ar)