DELA

Ny grupp arbetar mot våld mot barn

Landskapsregeringen har tillsatt en styrgrupp för samordning av myndigheterna vid misstanke om våld mot barn. Gruppens syfte är att stödja och underlätta genomförandet av arbetsmetoden ”att samordna myndigheternas arbete vid misstanke om våld mot barn”, den så kallade Barnahusmetoden.
Styrgruppen består av Camilla Häggblom, polismästare, Margareta Bondestam, chefläkare, Susanne Lehtinen, socialchef i Mariehamn, Arne Selander, landskapets förvaltningschef, Ulla Rindler-Wrede, barnombudsman. (as)