DELA

Ny gc-led i Jomala

Jomala ska bygga en gång- och cykelled längst västra sidan av Godbyvägen, från Målar-Gabriels väg till Oceangränd.

Kommunstyrelsen har godkänt vägplanen och överlämnar den nu till landskapet för att fastställas. Pengar för leden finns upptagna i Jomalas budget och kommunen står också för framtida underhållskostnader. (tt-s)