DELA

Ny föreståndare på De gamlas hem

Kerstin Wikgren blir ordinarie föreståndare för De gamlas hem från och med den 17 december. Det beslutet har Förbundsstyrelsen nu fattat.
Wikgren som fram tills dess vikarierar på föreståndarpositionen var den enda sökande till tjänsten.
Förvaltningschefen Solveig Jansson menar att det lätt blir så få sökanden på mindre ställen när alla vet att en person är självklar till en tjänst.
Wikgren är just nu tjänstledig från sin tjänst som socialsekreterare i Eckerö kommun. (mn)