DELA

Ny fiskhall skall förbättra utbudet

Företaget Fina fisken Åland i Jomala vill bygga en fiskhall. Hallen skulle fungera som en grossist med målet att göra utbudet på fisk och fiskprodukter i landskapet både större och bättre.
Projektet är berättigat till de stöd som finns stadgade inom fiskerinäringen. Landskapsregeringen har beslutat att bevilja en medfinansiering på 40 procent eller maximalt 143.336 euro av den totala stödberättigade investeringen på 358.340 euro. Hälften av den summan är landskapets andel medan resten handlar om EU-medel.
I summan ingår inte själva försäljningslokalen med diverse inredningsutrustning och inte heller kostnader för fiskkar eftersom den typen av investeringar inte berättigar till stöd eller bidrag. (tt-s)