DELA

Ny diskrimineringsnämnd tillsatt

Landskapsregeringen har tillsatt en ny diskrimineringsnämnd med uppgift att bistå diskrimineringsombudsmannen Veronica Larpes-Papadopoulou i hennes arbete.
Medlemmarna representerar olika intresseinriktningar:styrelsemedlemmen i Regnbågsfyren r.f. Lina Antman, ordföranden i Norra Ålands Pensionärer r.f. Christer Liewendahl, Invalidförbundets ordförande Pekka Tuominen, chefen för jämställdhetsfrågor vid Ålands landskapsregering Vivan Nikula, styrelsemedlemmen i Ålands mångkulturella förening r.f. Bita Khani, styrelsemedlemmen i Ålands invalider r.f. Dennis Björk och projektledaren vid Ålands fredsinstitut Justina Donielaite.
Medlemmarna utses för två kalenderår. (ak)