DELA

Ny chef för ÅAB-kontor

Bankdirektör Maria Bernas-Hilli har utnämnts till chef för Ålandsbankens kontor vid Bulevarden i Helsingfors.
Vice häradshövding Maria Bernas-Hilli har arbetat som jurist både inom Private Banking-enheten och inom företagsenheten. Hon har även tidigare tjänstgjort som avdelningschef inom Ålandsbanken.