DELA

Ny borgen för fiberbolag

Andelslaget Brändö-Kumlinge Fiber, BKF, anhåller av Brändö och Kumlinge kommuner om kommunal borgen för ett banklån på 300 000 euro.
Lånet lyfts för att BKFs ska klara av att hantera en stor engångskostnad för stolphyror som betalas till Ålands Elandelslag och för att klara av fortsatta amorteringar av BKFs nuvarande banklån.
Brändö och Kumlinge har för BKFs tre tidigare banklån beviljat kommunal borgen om totalt 1,2 miljoner euro.
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige kan överväga att åta sig borgen om fiberandelslaget kan visa på alternativ för att öka bolagets intäkter. (ka-f)