DELA

Ny ansvarig för medling

Heidi Öst är ny medlingsansvarig samt forskare för Ålands fredsinstitut. Hon ansvarar för medlingsverksamheten som i dag är en kostnadsfri service som erbjuds parter i brottmål eller vissa tvister.
Öst har en politices magisterexamen i mänskliga rättigheter från Åbo akademi och en politices kandidatexamen i global politik från Keele University i England. Hon har tidigare arbetat som byråsekreterare vid Ålands tingsrätt.
Tidigare innehades medlingstjänsten av Wille Valve, i dag specialmedarbetare till Europaparlamentarikern Carl Haglund. (ak)