DELA

Ny ägare på gång för Minimarket

Marina Wartiainen och Christer Sund ska ta över Minimarket, uppger Åland radio.
Det under bildning varande Handelsbolaget Wartiainen & Sund Ab fick igår landskapsregeringens förord för en garanti på maximalt 40.000 euro och ett lån på 16.000 euro från Finnvera.
– Förordandet gäller under förutsättning att sökanden beviljas näringsrätt av Ålands landskapsregering, sägs i beslutet.