DELA

Numera följer Arken klockan

Hotell Arkipelag har sett över sina rutiner angående öppettider. Detta på grund av att de misstänks ha överskridit sin serveringstid med en timme natten mellan den 31 mars och den 1 april. Under natten skedde övergången till sommartid.
Hotell Arkipelag har under år 2013 beviljats serveringstillstånd fram till klockan 03.30, men observerades under nämnda natt avsluta sin servering efter klockan 04.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har begärt och emottagit en förklaring från Hotell Arkipelag, som nu korrigerat sina rutiner och i fortsättningen kommer att följa gällande riktlinjer. Dessa säger att alkoholserveringen vid övergång till sommartid avslutas klockan 02.30 eftersom klockan ställs framåt en timme från 03.00 till 04.00. (ik)