DELA

Nu upphandlas nya cykelvägen

Allt från ett hus till staket, en gammal stenbro, en trumma för vandrande fisk och områden med växter ska skyddas längs den sträcka på sammanlagt 6,5 kilometer mellan Lemströms kanal och Söderby i Lemland som nu ska förses med en gång- och cykelväg.

Bland annat det framgår ur projektbeskrivningen som blivit offentlig i och med att landskapet har beslutat begära in anbud för projektet. Det framgår också att landsvägen blir 2,5 meter smalare i och med att gc-vägen byggs.

Byggstarten är planerad till slutet av mars nästa och vägen ska vara helt klar senast den 1 juni 2019. Den totala kostnaden beräknas ligga under EU:s tröskelvärde på drygt 5,2 miljoner euro. (tt-s)