DELA

Nu ska vattenverkspersonal utbildas

Landskapsregeringen har bestämt vilka kompetenskrav som behövs för ansvariga vid vattenverk.
Den ansvariga föreståndaren vid vattenverket ska enligt beslutet ha ”tillräckliga grundläggande kunskaper om vattenförsörjning, vattenmikrobiologi och vattenkemi, teknik för rening av hushållsvatten, vattenledningsnätets hygien, personlig hygien, driftsövervakning av hushållsvattnet och lagstiftningen om kvaliteten på hushållsvatten”.
Den 26–28 augusti ordnar landskapsregeringen en utbildning för de som berörs av beslutet. Utbildningen genomförs i Ålands vattens regi och de som genomgår det får ett intyg över att de uppfyller kompetenskraven. (ml)