DELA

Nu ska gränshindren bort

Arbetet med att ta bort gränshinder mellan de nordiska länderna ska intensifieras. Det har de nordiska samarbetsministrarna enats om vid ett möte på Island.
Målet är att fler ska kunna röra sig över gränserna för att arbeta, bo och studera och att förenkla för näringslivet.
Samtliga nordiska ministerråd ska, från och med nästa år, ha gränshinder som en punkt på dagordningen för sina möten, berättar svenska socialdepartementet i ett pressmeddelande.
Det land som är ordförande i Nordiska ministerrådet ska också löpande redogöra för vilka gränshinder som medlemsländerna tagit bort. Internt ska Nordiska ministerrådet dessutom stärka samarbetet med gränshinderforum för att snabbare nå resultat.
– Genom att öka det politiska trycket tror jag att vi kan få bort fler gränshinder mellan länderna, säger Cristina Husmark Pehrsson som är nordisk samarbetsminister.
Informationssekreteraren Gunnar Westerholm är Ålands representant vid mötet. (ak)