DELA

Nu ska fiskyngel inventeras

Näringsminister Fredrik Karlström (M) har på en enskild föredragning gett företaget Hydrophyta Ekologikonsult tillstånd att använda små undervattensdetonationer om ett gram för att inventera årsyngel och små fiskarter. Undersökningarna görs för miljökonsekvensbedömningen av det planerade kortruttssystemet i Föglö.
Inventeringen ska göras mellan den 25 augusti och 5 september i år i följande områden:
Bron vid Brändöströmmen
Området omkring Rönnklappen inklusive glofladan vid Skevik
Sundet mellan Granholm och Långskär
Viken SV Kobben
Området NO Kobben
Områden mellan Stenkläppen, Sundrö kläpparna och Styrskärs kobbar. (ml)