DELA

Nu ska alla skolor ha likabehandlingsplaner

Låg-, mellan- och högstadieskolor ska redovisa hur de arbetar för jämnställdhet och likabehandling på arbetsplatsen. Diskrimineringsombudsmannen Veronica Larpes-Papadopoulou ger skolorna i uppdrag att lämna in uppgifter om vilka planer de arbetar efter i dag.
– Jag har tidigare begärt in uppgifter från landskapets skolor, till exempel Högskolan på Åland och de yrkesförberedande utbildningarna. De fick en uppmaning i augusti att komma in och redovisa vad de har för planer. Jag borde få svar från de här skolorna före november är slut.
Låg-, mellan- och högstadierna behöver inte lämna in sina rapporter förrän i slutet av december. I februari eller mars hoppas Larpes-Papadopoulou kunna presentera en sammanställning av hur de åländska skolornas jämställdhets- och likabehandlingsarbete ser ut i dagsläget. (ml)