DELA

Nu säljs maskinerna från Jomala gård

Ålands landskapsregering säljer till högstbjudande samtliga maskiner och redskap vid Jomala gård och ännu denna vecka kan anbud lämnas in på traktorer och jordbruksredskap.
Högsta anbudet gäller för varje maskin och det hålls alltså ingen auktion. Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att förkasta inkomna anbud om de anses vara för låga i förhållande till maskinernas värde. Anbuden inlämnas exklusive moms och vid faktureringen tillkommer en moms på 23 % på alla priser.
Anbuden ska lämnas in i slutna kuvert till Landskapsregeringens registratorskontor senast måndagen den 26 november 2012 kl. 16.15. En lista på de olika redskapen finns på regeringens hemsida www.regeringen.ax/upphandlingar.pbs och driftsledare Henrik Bertell ger mera information om redskapen. Redskapen finns också till påseende vid Jomala gård. (as)